@
^

Jakie wyzwania stoją przed producentami żywności?

Nasza świadomość jako konsumentów odnośnie do kupowanej żywności w ostatnich latach bardzo wzrosła. Oprócz wysokiej jakości produktów oczekujemy między innymi sprawdzonego źródła ich pochodzenia. W związku z tym rolnicy, sadownicy i ogrodnicy muszą stawić czoła nie lada wyzwaniu w postaci sprostania aktualnym trendom żywieniowym.

Przepisy prawne regulujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa produkowanej żywności są coraz bardziej restrykcyjne. Obecna polityka Unii Europejskiej dąży do ograniczenia ilości stosowanych środków ochrony roślin, dlatego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 coraz więcej substancji aktywnych zostało lub będzie wycofanych, co jest kolejnym utrudnieniem dla producentów.

Certyfikat ma znaczenie

Sposobem na wyróżnienie się na rynku producentów żywności jest certyfikacja. Od 1 stycznia 2014 roku w Polsce funkcjonują zasady integrowanej ochrony roślin, której celem jest skuteczne ograniczanie agrofagów z zachowaniem bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Przestrzeganie tych reguł w połączeniu z postępem technicznym i biologicznym w uprawie i nawożeniu potwierdza certyfikat Integrowanej Produkcji (IP). Wśród światowych trendów widoczny jest też rosnący popyt na produkty ekologiczne. Działania Komisji Europejskiej w ramach bioróżnorodności oraz strategii Farm to Fork (https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en) zakładają, że do roku 2030 ilość upraw ekologicznych będzie wynosić 25%. Zaistnienie na rynku produktów ekologicznych zapewnia certyfikat produkcji ekologicznej. Z kolei potwierdzeniem najwyższego bezpieczeństwa żywności wyprodukowanej przy zachowaniu odpowiednich środków produkcji i ochronie środowiska jest system GLOBAL G.A.P. (https://www.globalgap.org). Coraz częściej producenci przyłączają się również do Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego (ASAP) (https://rolnictwozrownowazone.pl/), aby potwierdzić bezpieczeństwo wytworzonych przez siebie produktów oraz prowadzenie uprawy w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.

Wymagania stawiane współczesnemu rolnictwu przez konsumentów są bodźcem do rozwoju wielu producentów. Uzyskanie certyfikatów jest szansą na wzmocnienie swojej konkurencyjności na rynku producentów żywności nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami.